Vánoční pozdrav z Ústí nad Orlicí 2013


Vánoční pohlednice alespoň na chvíli oživila romantický výtvarný styl dopisnic počátku 20. století. Připomíná skutečnost, že součástí města Ústí nad Orlicí jsou bývalé historické obce. A právě jim vzdává poctu. Božský posel si jen nemůže vybrat, kam se vypraví jako první. Ověřuje si správnost směrů na mapě, protože se nemůže zmýlit. Vždyť v tu správnou chvíli na něj čeká veledůležitý úkol. Včas rozdávat nejen dárky a radost, ale i klid a spokojenost.

Vánoční pozdrav byl připravován v průběhu několika měsíců. Nápad do výtvarné podoby zrealizoval výjimečný umělec Adolf Lachman, který již v Ústí nad Orlicí svou počáteční tvorbu vystavoval. S jeho jedním ojedinělým výtvarným dílem se lze seznámit v kapli Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie na Lanšperku. Detaily zde.

Vánoční pohlednice