Den památky obětí komunistického režimu 27. června


Zločinná Komunistická strana Československa vznikla z levého křídla Československé sociálně demokratické strany dělnické v květnu 1921. V průběhu svého vývoje si vzala za vzor zrůdný model sovětského bolševismu. Únorovým pučem v roce 1948 si komunisté uzurpovali absolutní moc a nastolili monopolní vládu proletariátu. Následovala nebývalá likvidace protivníků, ať už skutečných nebo domnělých ve vězeních, pracovních lágrech i na popravištích. Rozmetáni byli živnostníci, soukromí zemědělci a elita národa. Ponižovány byly církve, občanské a tradiční demokratické hodnoty a svoboda člověka. Totalitní praktiky se staly nedílnou součástí života až do listopadu roku 1989.

Místní sdružení Občanské demokratické strany v Ústí nad Orlicí vyjadřuje úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie, ideály skutečného vlastenectví, cti, statečnosti a obětovali se pro další generace.

Je nutné nezapomínat na ideologii, která napáchala mnoho zla i v okrese Ústí nad Orlicí. Samotné město Ústí nad Orlicí se v roce 1960 stalo uměle vytvořeným socialistickým okresním centrem. Komunisté zde měli své okresní sídlo, stejně tak estébáci, členové pomocné stráže veřejné bezpečnosti i nezákonné Lidové milice, svůj Památník revolučních tradic, své komunistické ideology, školitele, propagátory a historiky, svoji Večerní univerzitu marxismu-leninismu.

 

Matouš Pořický

předseda místního sdružení ODS