S Matoušem o komunální politice


Podnikání ve stavebnictví a projektování staveb je bezesporu velmi časově náročné. Proč ztrácet čas politikou?

Každá práce, kterou se člověk snaží dělat poctivě, je časově náročná. Politika určitě vytrhne ze stereotypu a ta komunální vůbec neznamená pouhé schůzování a jakési akademické diskutování o problémech, které se stejně nepodaří vyřešit. A pokud chce člověk něco změnit, bez běžné práce a bez překonání těžkostí to prostě nejde, stejně jako v běžném „nepolitickém“ životě.

Politika je pro Vás zajímavá?

Zajímavé je potkávat a poznávat lidi různých oborů, názorů i charakterů.

Od určitého momentu je však nemožné vykonávat své dosavadní zaměstnání?

Pokud tím myslíte, že bych měl takovou důvěru od voličů, že bych získal na volební období propůjčenou funkci, tak s tím musí všichni kandidáti uvedení na hlasovacích lístcích samozřejmě počítat. Ale jak se rozhodne volič, není nikdy vůbec jisté.

Samosprávná funkce by Vás bavila?

Změna je vždy výzvou. Podstatné je, s kým a jak změnu děláte. Pracovat ve volené funkci za každou cenu není možné.

Co Vás nejvíce zaráží na komunální politice?

Že už se i na komunální úrovni příliš politikaří a někdy bez sebekritiky žene za dobrým bydlem. Místo diskusí nad smysluplným a reálným řešením se ztrácí čas například neustálou kritikou Kociánky, vybudovanou na základě demokratického a samozřejmě většinového rozhodnutí. Přijmout a respektovat prohru v hlasování je základem demokratického rozhodování.

To se měla Kociánka pouze chválit?

Ale vůbec ne. Je naprosto normální, že se každému líbí něco jiného. Kritika je běžná i potřebná. Měl jsem na mysli nalezení určitého bodu zlomu, od kterého je nesmyslnou ztrátou času. A energie na ni vynaloženou by určitě napomohla daleko více něčemu pozitivnějšímu. Lidí, co přesně a vždy vědí, alespoň jsou o tom přesvědčeni, co je špatně a jak by to mělo být úplně jinak – tak těch je strašně moc.

Co Vám nejvíce vadí na politice ODS, pokud vůbec něco?

Stále nepřekonaná neschopnost komunikace vedení strany s místními sdruženími, s členy v „první linii“. To má, kromě jiného, za důsledek stálé nálepky ODS jako elitářské strany, byť na úpadku popularity.

Proč umožnila ODS, aby její politiku prosazovali rovněž bývalí komunisté?

To mě strašně mrzí, ale pokud bývalí komunisté neměli dostatek slušnosti a sebereflexe, já osobně jsem s tím jako běžný člen nic dělat nemohl. Jiná situace je nyní, kdy jsem předsedou místního sdružení a mohu na nešvar převlékání komunistů prostřednictvím ODS upozornit. To bych se pak nemohl podívat do očí všem těm, kteří byli za jejich vlády perzekuováni a pronásledováni.

Myslíte si, že ODS má ještě občanovi co říci?

Kdybych si to nemyslel, nebyl bych členem ODS. Hodnoty občanské svobody jsou pro mě naprostým základem a chci proto také i něco udělat.

Například?

Například realizací obyčejných nápadů, ať už v občanském sdružení ROZHOUPEJ MĚSTO, nebo jen tak, protože chci já, nebo moji přátelé.

Žije se Vám v Ústí nad Orlicí dobře?

Já žiju v Černovíře, tedy v místní části. Líbí se mi tam. Vždycky je co zlepšovat a je úplně jedno, zda v soukromém nebo veřejném životě. Jisté je jedno, nikdo za mě nic neudělá, pokud chci něco změnit, musím se opět snažit. Jsem-li obklopen lidmi stejných názorů, nejsem sám – a to je jen dobře. To se potom podaří mnohé.