Denní­ archí­v: 2.9.2014


Pro dětskou zábavu
německy Dreihöf; Doposud první známá písemná zpráva je z roku 1292. Za Adama Hrzána z Harasova v poslední čtvrtině 16. století vrchnost vykoupila všechny poddanské grunty pro zřízení poplužního dvora. Původní Oldřichovice tak zanikly. Nový majitel panství Karel z Liechtensteina neprosperující dvůr v roce 1622 zrušil a rozdělil třem sedlákům […]

Oldřichovice