Otevřený úřad


Místní sdružení Občanské demokratické strany v Ústí nad Orlicí s podporou nezávislých kandidátů chce svým voličům nabídnout maximum demokracie – informací o správě věcí veřejných. Město, jeho úřad, příspěvkové a rozpočtové organizace tady nejsou od toho, aby sloužily – nejsou sluhové. Svému občanovi však musí poskytovat profesionální službu.

Musí existovat rovnováha mezi právy a povinnostmi.Otevřený úřad

Naprostou samozřejmostí by měla být otevřenost hospodaření s veřejnými financemi.

Chceme být důvěryhodní, otevření a transparentní, spolehliví a efektivní.

DŮVĚRYHODNOST
průběžné a pravidelné zveřejňování informací

OTEVŘENOST
informace k dispozici v reálném čase

TRANSPARENTNOST
průhledné nakládání s penězi

SPOLEHLIVOST
dlouhodobě kvalitní veřejná služba

EFEKTIVITA
dostupnost, aktuálnost, jednoduchost, kvalitní systém řízení, průběžná kontrola