VIP nebožtíci po Oustecku


(dušičkové zamyšlení 2014)

Město Ústí nad Orlicí prostřednictvím Turistického informačního centra města Ústí nad Orlicí láká návštěvníky letákem na místní hřbitov.

Už úvodní tři věty vyvolávají rozpaky: „Není hrobů bezvýznamných. Jen časem zavátých. Vzpomínka, vděk a úcta k nim by proto zmizet neměly.“

Proč bychom měli vzpomínat a být vděčni hrobům? Kéž by úcta nemizela v šuplíku plánované budoucnosti k hrobům celého prostoru kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a budovy děkanství.

Následuje nehoráznost v podobě „přehledu hrobových míst některých významných osobností“. Jak autor uvádí, jmenováni jsou některé významné osobnosti. Pravděpodobně pro jiné významné osobnosti nezbylo místo, ale buďme rádi, že ještě vůbec jsou. A co zbylá většina bezvýznamných? Ty už nikoho nezajímají.

Nevhodná, rozporuplná a nevyvážená struktura a charakteristika „vyvolených“ je pouhým detailem. Ponechme stranou opomenutí ostatních hřbitovů.

Zda turisty naláká „výjimečnost“, kterou mají všechna města českých končin, v ousteckých nebožtících – čestných občanech, továrnících, dobrodincích, vězních nacistických koncentráků, obětech války, politicích a kulturních činovnicích – podle subjektivního výběru sebestředného pisatele Josefa Havla, je velmi nepravděpodobné.

To už i mezi mrtvými musíme dělat rozdíly a některé z nich zařazovat do úsměvných VIP klubů?

Nechme všechny mrtvé jakéhokoliv hřbitova bez všech nesmyslných hodnocení na pokoji a nesnažme se určovat, kdo je „IN“ nebo „OUT“ mrtvolou!

Jaký je rozdíl mezi mrtvým opěvovaným továrníkem, který měl pouze majetek, a jeho mrtvým bezejmenným nemajetným dělníkem ležícím vedle? Vždyť právě onen dělník mohl žít daleko čestnější život než jeho chlípný, bezohledný a většinu městských obyvatel přehlížející zaměstnavatel.

Nebylo by lepší ponechat nebožtíky raději Bohu? Už našimi předky po tisíce let ověřený postup.

Hřbitovy nemají být opomíjeny, o tom není sporu. Realita je trochu jiná. Proč vznikl nepromyšlený a kontroverzní leták zůstává utajeno. Vynaložený čas a finanční prostředky byly promarněny.

Daleko výraznější a praktičtější by byla nerozdělující služba současnosti. „Hřbitov online“ by nic a nikoho nevynášel a nepřehlížel. Jednotlivé údaje o hrobu, dvojhrobu, urně atd. by mohly být vloženy do interaktivní mapy. Proč si panoramaticky dané místo neprohlédnout? Uživatel by si mohl kliknout na číslo hrobu, zjistit majitele, informace o zaplacení hrobového místa, na seznam pohřbených a případně na fotografii hrobu, pokud ke zveřejnění svého majetku dá vlastník souhlas. Samozřejmostí by mělo být vyhledávání podle čísla hrobu nebo majitele hrobového místa. Investice patřící obyvatelům města Ústí nad Orlicí. Třeba by zaujali i nějakého turistu.

MS ODS Ústí nad Orlicí