17. listopad 1989


Brutální zásah příslušníků Veřejné bezpečnosti a pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti Československé socialistické republiky proti studentské manifestaci k uctění památky nacisty popravených studentů v roce 1939 přerostl po 17. listopadu 1989 ve státní převrat a v konec více než čtyřicetileté komunistické diktatury proletariátu.

Zločinná Komunistická strana Československa ztratila moc k ničení tradičních hodnot evropské civilizace, lidských práv a svobod, k justičním zločinům a k teroru proti nositelům odlišných názorů, k destrukci tradičních principů vlastnického práva, k zneužívání výchovy, vzdělání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům a k bezohlednému ničení přírody.

Komunistický režim neumožňoval občanům svobodný názor, dlouhodobě porušoval lidská práva, utlačoval mnohé politické, sociální a náboženské skupiny občanů, porušoval základy demokracie a své zájmy si dovolil nadřadit nad zákon.

Komunistický režim a komunisté své odpůrce, oponenty i vlastní nepohodlné komunisty popravovali, vraždili a žalářovali ve věznicích a táborech nucených prací. Neštítili se mučit, krást majetky, znemožňovat výkon zaměstnání, povolání a vzdělání. Bránili svobodnému cestování i návratu do republiky a určené nepohodlné spoluobčany povolávali k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu.

Za shora uvedené spáchané zločiny a další skutečnosti jsou plně spolu odpovědni i ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.

Pro Občanskou demokratickou stranu je ostudné, že ve svých řadách v minulosti umožnila členství bývalým komunistům. Pokud chce být opět důvěryhodná, bude muset nejen tyto chyby napravit. Místní sdružení Občanské demokratické strany v Ústí nad Orlicí učinilo v letošních komunálních volbách vše proto, aby bývalí normalizační komunisté konečně nebyli na její kandidátní listině. Smutné, že pozdě, nadějné, že skutečnost.

Ochraňujme si svou vydobytou svobodu a važme si demokratických práv, a to zejména v době, kdy jsou normalizační komunisté a přisluhovači totalitního režimu vyzvedáváni, kdy ruský mužik dostal hlad na území a opět si bezohledně uzurpuje, co chce, jako tomu bylo po téměř celé 20. století, i po roce 1945 postupnou ideologickou a vojenskou okupací osvobozených zemí od jedné hrůzy a nastolení vlastní rudé, kdy je nám stydno za prezidenta České republiky.

 

Matouš Pořický

předseda Místního sdružení ODS v Ústí nad Orlicí