Denní­ archí­v: 9.3.2015


Digitalizované kroniky z částí města Ústí nad Orlicí jsou konečně 24 hodin denně přístupné na internetu V listopadu 2013 jsem jako předseda Osadního výboru pro část Černovír, Oldřichovice – Tichá Orlice a Václavov požádal Státní oblastní archiv v Zámrsku o pomoc při zveřejnění kronik dnešních částí města Ústí nad Orlicí, tzn. bývalých samostatných […]

Digitalizované kroniky částí města Ústí nad Orlicí