Digitalizované kroniky částí města Ústí nad Orlicí


Digitalizované kroniky z částí města Ústí nad Orlicí jsou konečně 24 hodin denně přístupné na internetu

V listopadu 2013 jsem jako předseda Osadního výboru pro část Černovír, Oldřichovice – Tichá Orlice a Václavov požádal Státní oblastní archiv v Zámrsku o pomoc při zveřejnění kronik dnešních částí města Ústí nad Orlicí, tzn. bývalých samostatných obcí Černovír, Dolní a Horní Houžovec, Kerhartice, Knapovec, Oldřichovice a Hylváty.

Žádost byla přijata a zařazena mezi ostatní k vyřízení. Bezesporu časově náročnější úkol Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí splnil. Na jeho internetových stránkách tak přibyly následující dochované a v archivu uložené kroniky:

z Černovíra Kronika MNV 1945-1970, Kronika české obecné školy 1923-1939 a Kroniky Obecné školy německé 1896-1945, z Dolního Houžovce Kronika obce 1927-1938, z Hylvát Kronika obce 1916-1925, a z Knapovce Kronika MNV 1945-1989.

Jsem vděčný zejména za místní část Černovír. V tuto chvíli si nemohu nevzpomenout na nedávno zesnulého pana Kaplana, který, jako správný patriot, byl velkým zastáncem myšlenky zpřístupnění všech černovírských kronik.

http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/