Denní­ archí­v: 6.11.2017


Sociálně demokratický car Lenin je charakterizován jako první exemplář svého druhu, jako profesionální organizátor totalitní politiky, vůdce bolševiků, frakce sociální demokracie, pozdější nedotknutelná komunistická ikona. Ruská revoluce roku 1917 měla dvě základní fáze, únorovou a říjnovou. Uljanov zvaný Lenin dosáhl moci s pomocí ozbrojených tlup, organizovaných prostřednictvím petrohradského sovětu. Skládaly se […]

Velká říjnová socialistická revoluce – katastrofa nejen pro 20. století