Velká říjnová socialistická revoluce – katastrofa nejen pro 20. století


Sociálně demokratický car Lenin je charakterizován jako první exemplář svého druhu, jako profesionální organizátor totalitní politiky, vůdce bolševiků, frakce sociální demokracie, pozdější nedotknutelná komunistická ikona.

Ruská revoluce roku 1917 měla dvě základní fáze, únorovou a říjnovou. Uljanov zvaný Lenin dosáhl moci s pomocí ozbrojených tlup, organizovaných prostřednictvím petrohradského sovětu. Skládaly se z mladých politicky angažovaných hrdlořezů, mužů v černých „kožeňácích“, z dezertérů a kozáků.

Bolševická revoluce obnovila primitivní a surové metody vlády. K prvnímu bolševickému vraždění došlo počátkem roku 1918 v Sevastopolu a následovalo živelné vraždění rolníků všude na venkově. V prvních dnech tzv. socialistické revoluce byl položen základ celostátní udavačské sítě ve formě tajné policie, Všeruské mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží (zkráceně „čeka“), budoucí obávané KGB a nejen české sestry Státní bezpečnosti (StB).

Carská tajná policie byla se svými 15 tisíci zaměstnanci největším policejním aparátem na světě. Čeka dosáhla za tři roky své existence 250 tisíc tajných v celodenním pracovním poměru. Poslední carové dávali ročně popravit za všechny druhy zločinů 17 osob, čeka v letech 1918-1919 prováděla jen z politických důvodů průměrně 1 000 poprav měsíčně.

Za cara tajná policie měla právo zatýkat, ale potom musela zatčeného předat justici, aby byl veřejně souzen. V Leninově systému měla čeka své vlastní soudy, které se scházely a vynášely rozsudky tajně. Už v prvních týdnech činnosti zřizovala koncentrační a pracovní tábory na základě dekretu nařizujícího shromáždění „buržoazních mužů a žen“ ke kopání ochranných zákopů v Petrohradě.

V lednu 1918, tři měsíce před vypuknutím občanské války, Lenin doporučoval „každého desátého z těch, kdo byli přistiženi, že se vyhýbají práci, na místě zastřelit“. Leninův dekret vyzýval všechny státní složky, aby „očistily Rusko od všech možných odrůd škodlivého hmyzu“. Celé skupiny obyvatelstva pouze na základě povolání nebo původu přestaly existovat.

Zrodila se moderní praxe genocidy, likvidace veškeré opozice mimo politickou stranu i uvnitř strany. Svůj zrůdný život začal první komunisty vedený totalitní stát založený na mašinérii pronásledování, vražd a krutostí. Virus v podobě zvráceného socialismu a činnosti komunistů v průběhu 20. století zamořil celý svět a měl a má do dnešních dnů na svědomí desítky milionů lidských obětí.

 

Matouš Pořický

předseda Místního sdružení ODS v Ústí nad Orlicí

Použity běžně dostupné knihy o dějinách 20. století.