Aktivity v politice


Komunální politika

• Části města Ústí nad Orlicí

• Komunální politika, činnost a volby

• Političtí vězni okresu Ústí nad Orlicí

 

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana se snaží být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří se nebojí převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svou obec i za stát. Navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií.

Rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích. Chce být stranou aktivně podporující soukromé vlastnictví, volný trh zboží, práce a myšlenek. Je proti rovnosti v přerozdělování, ale uznává rovnost v příležitostech k uplatnění.

Snaží se být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních. Její členové se aktivně podílí na rozvoji našeho životního stylu – na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů.

Občanská demokratická strana je již tradiční stranou, na rozdíl od různých účelově sestavovaných uskupení. Garantuje vývoj po listopadu 1989, návrat svobody a demokracie. Proto se také Místní sdružení Občanské demokratické strany Ústí nad Orlicí snaží vyrovnat s totalitní minulostí. Ne vždy se nám to však povedlo a daří. Například, je nemyslitelné, aby pravicové názory na kandidátních listinách nadále reprezentovali komunisté doby normalizace. Omlouvám se všem politickým vězňům a jejich rodinám, všem, kterým komunisté ničili jejich osobní život, pokud jsme nedokázali zabránit existenci politických chameleonů v řadách ODS.

„Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám. Má-li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii. Nejhlubší argument pro demokracii – víra v člověka. Demokracie je názor na život. Spočívá na důvěře v lidi, lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry.“

T. G. Masaryk

Místní sdružení Občanské demokratické strany Ústí nad Orlicí prosazuje fungující a smysluplné vedení města Ústí nad Orlicí. Chce město pro občana a jeho pracovní i občanské aktivity. Není příznivcem odkládání řešení problémů, které umí pojmenovat a nebojí se je vyslovit nahlas, protože není alibistická. Nechce však být pouhým laciným kritikem, umí také pochválit.

Jelikož se snažíme neztrácet důvěryhodnost, nemůžeme se přátelit s populismem.

Silný program pro silné Česko 2017 [Pdf, 4 123 kB]