Komunální politika, činnost a volby


Návštěva v Berlíně – Neuköllnu 2017

Rolování slámy, Černovír 2017


 
Nominace na Počin roku a Cenu města [Pdf, 211 kB]
 

Máme klíč k řešení

Máme klíč k řešeníMístní sdružení Občanské demokratické strany s podporou nezávislých kandidátů v Ústí nad Orlicí je přesvědčené, že člověk by se měl snažit být odpovědný především sám za sebe. Je-li mu dána důvěra ve volbách, musí být zodpovědný také svému voličovi.

Je jednodušší zmobilizovat jednou za čtyři roky na krátký okamžik masy populistickými hesly než dlouhodobě a komplikovaně pracovat.

Volby chápeme jako valnou hromadu akcionářů města, jehož nově zvolení představitelé by měli, místo zdůrazňování rozdílů a hledání chyb u druhých, hledat podobnosti a řešení ve prospěch svého občana – akcionáře.

Naší prioritou je dlouhodobé a stabilní hospodaření, prostor pro co možná nejsvobodnější rozvoj aktivit občanů města, kulturu práce, bydlení, trávení volného času a pozitivních lidských vztahů.

Nechceme předkládat seznam slibů, které z velké části končí v zapomnění ještě před vyhlášením konečného volebního výsledku.

 

Otevřený úřad

Místní sdružení Občanské demokratické strany v Ústí nad Orlicí s podporou nezávislých kandidátů chce svým voličům nabídnout maximum demokracie – informací o správě věcí veřejných. Město, jeho úřad, příspěvkové a rozpočtové organizace tady nejsou od toho, aby sloužily – nejsou sluhové. Svému občanovi však musí poskytovat profesionální službu.

Musí existovat rovnováha mezi právy a povinnostmi.Otevřený úřad

Naprostou samozřejmostí by měla být otevřenost hospodaření s veřejnými financemi.

Chceme být důvěryhodní, otevření a transparentní, spolehliví a efektivní.

DŮVĚRYHODNOST
průběžné a pravidelné zveřejňování informací

OTEVŘENOST
informace k dispozici v reálném čase

TRANSPARENTNOST
průhledné nakládání s penězi

SPOLEHLIVOST
dlouhodobě kvalitní veřejná služba

EFEKTIVITA
dostupnost, aktuálnost, jednoduchost, kvalitní systém řízení, průběžná kontrola
 

Nabízíme cestu

Nabízíme cestuPrůhledná služba
Efektivnější správa města, informace k dispozici v reálném čase a zcela transparentní nakládání s penězi úřadu – občanů města. Otevřená data, tzn. veřejně přístupné příjmy a výdaje do jednotlivých faktur, všechny smlouvy, podklady a výsledky výběrových řízení, grantové podpory, přehledy hlasování konkrétního zastupitele o jednotlivých bodech jednání apod. Kontakt s úřadem i z domova musí býtsamozřejmostí.

Ne sliby, ale odpovědnost
Pozor na falešné mesiáše slibující všechno a všem. Smysluplné je v tom dobrém navázat na předchůdce a pokračovat nejen v rozpracovaných projektech bez osobních ambicí.
Utrácet lze jen tolik peněz, kolik jich je na účtu a kolik se podaří získat.
Správný hospodář se stará především o svůj majetek, nikoliv o cizí.

I městské části jsou městem
Město Ústí nad Orlicí není pouze centrum, ale také jeho okrajové části, bývalé historické obce. Město vážící si dojíždějících za prací, na úřady, návštěvníků a turistů.
Město s moderní, dostatečnou, stabilní a rychlou dopravní obslužností.

Důstojnost stáří
Je potřebné udržet a rozšířit současný stav sociální péče, podpořit systém dlouhodobé a důstojné péče o těžce nemocného. Snažme se nalézt řešení, aby vážně nemocní a staří občané města a jeho obvodu neumírali odloženi a daleko od svých nejbližších.

Podpora spolků a sportu dle pravidel
Grantová a příspěvková podpora na základě předem daných a srozumitelných kritérií. Přehlednost a hospodárnost s omezením nestandardních osobních vazeb. Konec podpory nesmyslných projektů bez přímého vztahu k městu Ústí nad Orlicí a jeho částem.

Bezpečnost a nedotknutelnost
Městští strážníci v ulicích i v okrajových částech města. Pocit bezpečí je jedním ze základních předpokladů klidného a spokojeného života. Zbytečně nezvyšovat počet vyhlášek a omezení, která do důsledku nikdo nekontroluje – město bez obtěžujícího vměšování se do života občanů a bez omezování jakéhokoliv zákonného podnikání.

Ekologie a ochrana přírody
Zvýšení motivace občanů k efektivnějšímu třídění odpadů. Dokončení protipovodňových opatření nutností. Ochrana významných přírodních lokalit a krajinného rázu okolí města.