Historické reminiscence


Sociálně demokratický car Lenin je charakterizován jako první exemplář svého druhu, jako profesionální organizátor totalitní politiky, vůdce bolševiků, frakce sociální demokracie, pozdější nedotknutelná komunistická ikona. Ruská revoluce roku 1917 měla dvě základní fáze, únorovou a říjnovou. Uljanov zvaný Lenin dosáhl moci s pomocí ozbrojených tlup, organizovaných prostřednictvím petrohradského sovětu. Skládaly se […]

Velká říjnová socialistická revoluce – katastrofa nejen pro 20. století


Rozsudek smrti nad Polskem byl definitivně podepsán 23. srpna 1939 paktem o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem. Dodatkem tajného protokolu získalo nacistické Německo volné ruce k přepadení Polska a Sovětský svaz za to východní část polského území. Stalin si připil na Hitlerovo zdraví a ten rozpoutal 1. září 1939 […]

70. výročí od konce válečného běsnění v Evropě


Brutální zásah příslušníků Veřejné bezpečnosti a pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti Československé socialistické republiky proti studentské manifestaci k uctění památky nacisty popravených studentů v roce 1939 přerostl po 17. listopadu 1989 ve státní převrat a v konec více než čtyřicetileté komunistické diktatury proletariátu. Zločinná Komunistická strana Československa ztratila moc k […]

17. listopad 1989Zločinná Komunistická strana Československa vznikla z levého křídla Československé sociálně demokratické strany dělnické v květnu 1921. V průběhu svého vývoje si vzala za vzor zrůdný model sovětského bolševismu. Únorovým pučem v roce 1948 si komunisté uzurpovali absolutní moc a nastolili monopolní vládu proletariátu. Následovala nebývalá likvidace protivníků, ať už skutečných […]

Den památky obětí komunistického režimu 27. června


20. února 1948 podalo 12 ministrů tří nekomunistických stran demisi a rozhořela se vládní krize. O den později se podle komunistického scénáře konala ve všech velkých městech masová shromáždění. Gottwald v rozhlasovém projevu vyzval k ustavení akčních výborů Národní fronty. Následujícího dne 8 tisíc delegátů sjezdu závodních rad a odborových […]

25. únor 1948 ostudný a osudný den novodobé české historie


Holocaustem je nejčastěji označován nacistický plán na vyhlazení Židů. Myšlenku eliminace Židů z Evropy naznačil teoreticky Hitler v knize Mein Kampf a prakticky prováděl od nástupu k moci. Židy prostřednictvím teroru nejprve nutil k emigraci. Organizovaná fyzická genocida začala po napadení Sovětského svazu v červnu 1941. V lednu 1942 nacistické […]

Den památky obětí holocaustu 28. ledna