O mně


Matouš PořickýNarodil jsem se v Plané u Mariánských Lázní v roce 1975. V současné době žiju se svou rodinou v Černovíru, který je částí města Ústí nad Orlicí.

Vystudoval jsem Střední odborné učiliště vodohospodářské a Střední průmyslovou školu stavební, obor vodní stavby, ve Vysokém Mýtě. Jsem autorizovaným technikem pro pozemní stavby.

V letech 1994 až 2004 jsem pracoval jako stavbyvedoucí stavebního závodu Žamberk společnosti Agrostav, a. s. Ústí nad Orlicí. Od roku 2004 jsem byl jeho ředitelem, od roku 2015 jsem ředitelem celé akciové společnosti.

V roce 2008 jsem založil projekční a inženýrskou společnost MAPO projekt, s. r. o., se sídlem Ústí nad Orlicí – Černovír, ve které jsem jednatelem a projektantem.

Politické aktivity jsem zahájil v roce 1993 vstupem do Občanské demokratické strany. Aktuálně zastávám funkci předsedy Místního sdružení Občanské demokratické strany v Ústí nad Orlicí a jsem členem Oblastní rady ODS Ústí nad Orlicí.

Hodnoty občanské společnosti se snažím obhájit a podpořit svou prací v Osadním výboru Černovír, kde jsem od roku 2010 předsedou. V letech 2006 až 2010 jsem působil a od roku 2013 pracuji jako zastupitel města Ústí nad Orlicí, od roku 2014 jsem neuvolněným místostarostou s agendou majetkoprávní a městských společností.

Jsem členem občanského sdružení Rozhoupej město, které se snaží rozšířit nabídku kulturních a společenských aktivit občanů stejných zájmů ve městech Ústí nad Orlicí, České Třebové a nejbližšího okolí. V týmu pořadatelů mohu uskutečnit například 24 hodinové závody silničních kol, nebo 24 hodin na nohách. Jelikož si vážím těch lidí, kteří jsou hrdi na své bydliště a na jeho historii, kteří se pro něj snaží také něco udělat, jsem členem Sboru pro záchranu hradu Lanšperka.

Mezi mé další zájmy řadím bytovou a stavební architekturu a automobily.