Osadní výbor Černovír


Práce v Osadním výboru pro část Černovír, Oldřichovice-Tichá Orlice a Václavov nemůže nebýt týmová. Černovírský osadní výbor má to štěstí, že snaha jeho vlastních členů je podporována pomocí dalších občanů včetně místních spolků.

Zkušenost ukázala, že není možné být pouze jakýmsi poradním sborem pro samosprávné představitele města Ústí nad Orlicí, jak praví zákon, ale bez aktivní činnosti a práce by se mnohé nepodařilo zrealizovat či v Ústí nad Orlicí prosadit.

Snažíme se samozřejmě řešit nejen podněty občanů.

V roce 2011 byla opravena zastávka ČSAD na hlavní silnici u střelnice, uklizen nepořádek u hřbitova, kolem zvonů na tříděný odpad a na cyklostezce. Trnem v oku nám jsou černé skládky, které naše prostředí jen a jen hyzdí.

Velkou akcí byla oprava hřbitova, jeho vstupní brány, márnice a hřbitovní zdi. Prostor kolem opravené sochy sv. Jana Nepomuckého byl zajištěn květináči proti parkování vozidel. Přetrvávajícím problémem byla prašnost cest a splavování materiálu při deštích.

Osadní výbor pomáhal při stavění máje, mezinárodním dni dětí, pouti, posvícení a zorganizoval Den pro sousedy a Rolování slámy.

V roce 2012 jsme zajistili Den pro sousedy a Rolování slámy. Zásadním úkolem bylo zahájení komplexní opravy místních komunikací rozdělených na jednotlivé úseky a etapy, zahájeno bylo řešení parkování pro zaměstnance mateřské školy, očištěny byly zvony na tříděný odpad, opravena povodňová lávka a upravena zeleň před sochou sv. Jana Nepomuckého.

Ani v roce 2013 nechyběl Den pro sousedy a Rolování slámy, vydařil se také lampionový průvod.

Revidovány byly opravené komunikace, vybudováno bylo dětské hřiště před hostincem současně s opravou původní požární nádrže a s jejím částečným zkrácením, došlo na opravu zábradlí u mostu a asfaltového povrchu komunikace před Sokolovnou, na nátěr fasády hostince, na přikotvení plechu nájezdu ocelové lávky přes Tichou Orlici za tábořištěm v Cakli a na instalaci odpočinkových laviček. V Oldřichovicích byla umístěna informační skříňka osadního výboru.

V roce 2014 nemůže už, jako v letech minulých, chybět ve spolupráci s černovírským sborem dobrovolných hasičů Stavění máje, lampionový původ a pálení čarodějnic. Osadní výbor si cení každoročního Dne pro sousedy a samozřejmě stále populárnějšího Černovírského rolování slámy. S Českým červeným křížem Černovír chceme zavdat základ k další tradiční akci, kterým by se mohlo stát Rozsvěcení vánočního stromu se zpívanými koledami.