Sbor pro záchranu hradu Lanšperka


V listopadu 1992 znovuobnovený Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, zapsaný spolek, navázal na snahu svého předchůdce, který byl v Ústí nad Orlicí ustaven v roce 1944. I současný spolek se snaží zvýšit zájem o historickou, uměleckou, lidovou i přírodní památku. Lanšperk je také pro Ústí nad Orlicí dokladem národního života, krajové svébytnosti a kultury.
Snaha Sboru pro záchranu hradu Lanšperka, který chce být nápomocen při záchraně a propagaci hradu Lanšperka za účelem zachování významné a ojedinělé regionální kulturní památky a jenž chce podporovat důstojné a smysluplné využívání areálu hradu, mi je sympatická.
Lanšperská zřícenina je tradičním výletním místem pro orlickoústecké občany. Je jednou z nejbližších nabídek pro aktivní turistiku – a to moc dobře věděli i představitelé města Ústí nad po celou první polovinu 20. století.
Právě proto chci být nápomocen v činnostech směřujících k záchraně a účelnému využití zřícenin hradu Lanšperka, v ochraně stavebně kulturních, uměleckých a urbanistických hodnot nejen souvisejících s lanšperskou středověkou památkou. Souhlasím s propagací historie jeho panství, třeba i formou, svojí atmosférou známých, turistických pochodů Hledání Stromoucha a Skobácké putování či cykloakcí Lanšperským panstvím – Orlickým cyklo & in-line královstvím.
Tak trochu se vracím do svého dětství, kdy jsem každý pátek docházel do kroužku Mladý historik do tehdejšího Okresního muzea ve Vysokém Mýtě, kde jsme měli klubovnu.

Jsem přesvědčen, že spolkové aktivity jsou jedním ze základů občanské společnosti, demokratických hodnot a důkazem svobody člověka. Proto jsem se v Ústí nad Orlicí také zakládajícím členem spolku Rozhoupej město.

Jádro lanšperské zříceniny

Jádro lanšperské zříceniny

Severovýchodní nároží s vyhlídkovou plošinou

Severovýchodní nároží s vyhlídkovou plošinou

Sborové listy č. 16/2010 [Pdf, 503 kB]
Sborové listy č. 17/2011 [Pdf, 919 kB]
Sborové listy č. 18/2011 [Pdf, 1236 kB]
Sborové listy č. 19/2011 [Pdf, 2177 kB]
Sborové listy č. 20/2012 [Pdf, 2432 kB]
Sborové listy č. 21/2013 [Pdf, 2332 kB]
Sborové listy č. 21/2013_příloha [Pdf, 2256 kB]
Sborové listy č. 22/2014 [Pdf, 4488 kB]
Sborové listy č. 23/2014 [Pdf, 767 kB]
Sborové listy č. 23/2014_příloha [Pdf, 3141 kB]
Sborové listy č. 24/2014 [Pdf, 937 kB]
Sborové listy č. 25/2015 [Pdf, 4221 kB]
Sborové listy č. 26/2016 [Pdf, 1610 kB]
Sborové listy č. 27/2016 [Pdf, 1743 kB]
Sborové listy č. 28/2016_čestina [Pdf, 4455 kB]
Sborové listy č. 28/2016_němčina [Pdf, 4472 kB]