Soutěž o logotyp


Jednotný vizuální styl Města Ústí nad Orlicí neprofesionální prohrou?

Matouš Pořický a Dalibor Adam se zúčastnili vyhlášené soutěže tzv. Jednotného vizuálního stylu města Ústí nad Orlicí. Ambice téměř žádné, zvídavost a hravost veliká.

Rada města si bezesporu zaslouží pochvalu za skutečnost, že podmínkami umožnila zapojení co možná největšího počtu zájemců o logotypovou hru, nevyčlenila, i přes pravděpodobně předpokládaná a vzniklá úskalí, veřejnost. Souboj profesionálů s laiky, vážných návrhů s recesistickými. Soutěž se tvářila vážně a korektně, leč už v jejím průběhu vyplula nezvládnutá profesionalita. Výstava ukázala, že o skvělé a zajímavé návrhy nouze nebyla.

Předmětem soutěže byl návrh loga a logotypu k jednotné prezentaci na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech, vizitkách, webových prezentacích apod.

Cílem bylo pravděpodobně nezaostávat za ostatními městy a povrchními trendy doby. Jak jinak si vysvětlit, že už ani v Ústí nad Orlicí nestačí předchozími generacemi předaný a ověřený symbol města v podobě nezaměnitelného městského znaku? Znaku, pod kterým občané města prožívali dobré i zlé, na který byli více či, v některých dobách, méně hrdí. Po několik staletí neměnná hodnota sounáležitosti komunity. Novinka v podobě loga se pak jeví jako novodobá hra na tradici bez tradice.

Jsme radě města vděčni za to, že nás posunula k přemýšlení o Ústí nad Orlicí úplně jinak než doposud. Vždyť stále platí, kdo si hraje, nezlobí. Čas věnovaný logu nebyl v žádném případě vynaložen zbytečně. Občané města a jeho místních částí se s naším symbolem zcela určitě ještě setkají.

Vítězný návrh je vybrán, blahopřejeme.

Vítěz si pohrává s minulostí. Proč ne. Jen by ji měl také lépe znát. Právě zdůraznění „Oustí“ je dle našeho mínění prohrou. Neprohráli však autoři ani hodnotící komise, ale prohrála zejména rada města. Ta si mohla položit zásadní otázku. Je soutěžní návrh vizuálním stylem města – celého Města Ústí nad Orlicí?

Ústí nad Orlicí současnosti už není pokračovatelem staré trhové vsi rozvíjející se na základě německé kolonizace a německého práva, ale je městem s částmi, které si v žádném případě nezaslouží jakékoliv opomíjení. I tyto části mají svoji hrdou historii. A s „Oustím“ neměly ve správě věcí obecních mnohdy nic společného, ba naopak. Sebezdařilejší logo evokující minulost by nemělo vytrhávat z dějinného kontextu a nemělo by v žádném případě nadřazovat pouze jednu „ousteckou“ část. To už činí, a nelze jinak, daleko významnější a starší symbol města. Když už si rada města myslí, že nelze bez loga existovat, měla by dnešek respektovat s nápaditostí, třeba s vtipností, ale proč ne rovněž s nadčasovým a jednotícím poselstvím.

Jelikož je nedílnou součástí města Ústí nad Orlicí několik částí a v minulosti samostatných vesnic, nelze v moderním pojetí loga, chápaného jako nadčasový symbol, připustit cokoliv, co by charakterizovalo pouze město nebo jedno z katastrálních území.

Obecnou spojnicí pro město Ústí nad Orlicí a pro všechny k němu náležející části jsou svým povodím řeky Tichá Orlice a Třebovka. Nad jejich stylizovaným soutokem s údolím je zobrazen zelený pahorek, odkaz na osídlení zdejší krajiny a počátek samotného centra nad řekou Orlicí – na Wilhelmswerd, na „Vilémův ostroh“. Pro okolí města a jeho celý spravovaný obvod je nepřehlédnutelná malebná členitost krajiny, střídání údolí a kopců. Soutok dvou řek zdůrazňuje jejich propojenost, stejně jako musí být funkčně propojené jednotlivé součásti města. Měla by existovat sounáležitost a vzájemnost i mezi jejich obyvateli.

V barevné variantě loga a logotypu byly použity pouze základní barvy, které se snažily respektovat zásady „staré“, leč prověřené a ověřené, heraldiky. Modrá barva odkazuje i na modré pole městského znaku, skutečného symbolu města, a na barvu vlajky města, podobně jako bílá mezi oběma použitými objekty a červená barva písma (barva střechy ve znaku). Červená barva vítá i varuje. Logotyp skrývá rovněž filozofický základ prostoru k životu, odkaz na základní živly – zemi, vodu, oheň a vzduch.

Logotyp Ústí nad OrlicíLogotyp Ústí nad OrlicíLogo Ústí nad Orlicí